Afdruk

paddo paardensport leverancier
Dirk Burschik
Lieseweg 11
D-59329 Wadersloh-Liesborn, Duitsland
telefoon: +49 2523 9939-24
E-mail: info[at]paddo.de

Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens §27a UStG: DE195549929
Verantwoordelijk voor de inhoud: Dirk Burschik (adres zie hierboven).

1. beperking van de aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aanbieder aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker. Bijdragen gemarkeerd met een naam geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Het loutere gebruik van de website van de aanbieder vormt geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder.

2. externe links
Deze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Deze websites zijn onderworpen aan de aansprakelijkheid van de desbetreffende exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden geplaatst, controleerde de aanbieder de externe inhoud op mogelijke schendingen van de wet. Op dat moment waren er geen schendingen van de wet zichtbaar. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte sites. Het opnemen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de referentie of link als zijn eigen inhoud aanneemt. Een constante controle van de externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concreet bewijs van juridische overtredingen. Bij kennis van juridische inbreuken zullen dergelijke externe links echter onmiddellijk worden verwijderd.

3. copyrights en bijkomende copyrights 3. copyrights and ancillary copyrights.
De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht. Elk gebruik dat niet is toegestaan door het Duitse auteursrecht en de aanvullende auteurswet vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de betreffende auteursrechthebbende. Dit geldt met name voor het dupliceren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd vermenigvuldigen of doorgeven van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en wettelijk niet strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

Ontwerp en programmering: “Polarpixel”: http://polarpixel.de
CMS: Redaxo